LightBlog

Tuyển 9 nữ lao động làm công việc chế biến thủy sản tại Aichi Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 9 nữ lao động từ 20 đến 30 tuổi làm công việc chế biến thủy sản tại Aichi, Nhật Bản) ...
Read More

Tuyển 30 nữ lao động làm công việc chế biến thực phẩm tại Kanagawa Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 30 nữ lao động từ 18 đến 30 tuổi làm công việc chế biến thực phẩm tại Kanagawa, Nhật B...
Read More

Tuyển 6 nam lao động làm trần thạch cao và nội thất tại Tokyo Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 6 nam lao động từ 20 đến 28 tuổi làm trần thạch cao và nội thất tại Tokyo, Nhật Bản) ...
Read More