LightBlog

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cửa mở nhưng không dễ

Nh ật B ản To day -  Đơn đặt hàng yêu cầu nhân lực của Nhật Bản dành cho lao động Việt Nam đang tăng mạnh. Tuy nhiên, những chính sách siết...
Read More

Sinh viên Việt nắm bắt cơ hội làm việc tại Nhật Bản

Nhật Bản Today -  Hàng trăm sinh viên trường CĐ nghề công nghệ cao sẽ có cơ hội làm việc tại Nhật Bản sau chương trình đào tạo liên kết với...
Read More